Αρχική Σελίδα
Συλλογές > Εθνογραφική Συλλογή

Η Εθνογραφική Συλλογή ολοκληρώνει μια πρώτη προσπάθεια μουσειακής αφήγησης της ταυτότητας του τόπου και του παρελθόντος του.

Εκθέματα από ευγενείς δωρεές δημοτών και αγορές πλαισιώνουν το χώρο αυτό, ρίχνοντας φως τόσο στην καθημερινή ζωή των Αθηενιτών του 20ού αιώνα όσο και σε στιγμές διασκέδασης και επισημότητας. Ένα ταξίδι μνήμης και νοσταλγίας για όσους έζησαν τα γεγονότα που παρουσιάζονται και ένα οδοιπορικό γνώσης και εκτίμησης για τις νεότερες γενιές συνθέτουν την Αθηένου του Χθες και του Σήμερα.

Οι θεματικές ενότητες της Εθνογραφικής Συλλογής αφορούν την ψυχαγωγία, τα παραδοσιακά επαγγέλματα, την ιστορία της Αθηένου ως Δήμος, την αθλητική ζωή και τον προσκοπισμό, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και τη συμμετοχή της Αθηένου στους εθνικούς αγώνες.

Δωρεές αντικειμένων, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να αφηγηθούν τη δική τους ιστορία στους επισκέπτες, είναι επιθυμητές προς εμπλουτισμό της Εθνογραφικής Συλλογής του Μουσείου.


Footer
Designed & Developed by NETinfo Services Ltd.
No images, text or other material whatsoever from this website may be copied, published, re-produced or otherwise used without the written permission of NETinfo Services Ltd.